KULLANIM KOŞULLARI

 

1. Giriş

1.1. Koşullar ve Uygulama’da yer alan diğer kurallar Manjo tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Uygulama’nın kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcı’nın, Uygulama’yı açtığında veya kaydolduğunda Koşulları onayladığı ve Uygulama’daki hizmetlerden yararlanmaya başladığı andan itibaren Koşullara uymayı taahhüt ettiği kabul edilir.

 

1.2. Manjo, hizmetlerin sürekliliğini sağlama ve ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Koşulları Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Manjo, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Uygulama’da yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil bildirim ile Kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Koşullar, Uygulama’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Uygulama’nın veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Koşullar şartlarına tabi olacaktır.

 

2. Tanımlar

 

Manjo: Manjo Elektronik İletişim Anonim Şirketi.

Uygulama: https://manjo.app internet sitesi ve iOS / Android tabanlı Mobil Uygulamalar veya Manjo’nun sunduğu ürünlerin veya hizmetlerin kullanılabildiği diğer uygulamalar.

Kullanıcı: Uygulama üzerinden mal veya hizmetlere ilişkin sipariş talebi oluşturan kişi.

Taraf(lar): Kullanıcı ve/veya Manjo.

Koşullar: Bu kullanım koşullarının tamamı.

Ürün: Manjo’nun hizmet verdiği bölgelerde, Uygulama’da yer alan seçenekler arasından, Kullanıcı tarafından seçilen ve Manjo tarafından, Kullanıcı’ya sunulan hizmet veya mal.

Üye İşyeri: Uygulama’da bulunan Ürün’ün gerçek sağlayıcısı, tedarikçisi veya satıcısı.

 

3. Üyelik Sistemi

3.1. Uygulama’ya üyelik ücretsizdir. Kullanıcı, kayıt için gerekli bilgileri ve telefon numarasını sağladıktan sonra Uygulama’ya kaydolur. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması Kullanıcı’nın kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Kullanıcı, hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan sorumludur. Manjo, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Kullanıcı’ya aynen rücu hakkına sahiptir.

3.2. Kullanıcı hesabı oluştururken Uygulama’ya beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Kullanıcıların veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Kullanıcı’ya aittir.

3.3. Kullanıcı kayıtlı telefon numarasıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu; kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Uygulama’ya kayıtlı telefon numarasını değiştirmesi durumunda Manjo’ya bildirmelidir.

3.4. Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.

 

4. Uygulama’nın Kullanımı

4.1. Kullanıcı, kayıt için gerekli bilgileri sağladığı ve telefon numarasını doğruladığı takdirde Uygulama’ya kaydolabilir ve Uygulama’nın sağladığı hizmetlerden yararlanabilir.

4.2. Kullanıcı, Uygulama içinde yer alan Üye İşyerlerini ve Ürün’lerini inceleyebilir, Ürünler’i sepetine ekleyebilir ve satın alabilir. Kullanıcı, Koşullar çerçevesinde ve Koşullara uyduğu takdirde Uygulama’dan hizmet almaya devam edebilecektir.

4.3. Kullanıcı, Online Ödeme Yönetimini seçmesi durumunda, bir kereye mahsus olmak üzere kredi kartı bilgilerini sisteme girer ve bu bilgiler daha sonraki kullanımlarda bir daha ödeme bilgilerini girmeyi gerektirmeden kullanılır. Kullanıcı, Uygulama’da birden fazla kredi kartı ya da ödeme aracı tanımlayarak seçtiği kredi kartı ya da ödeme aracı ile işlem yapabilir. 

 

5. Karşılıklı Hak ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri:

a)     Kullanıcı, kayıt olurken verdiği bilgilerin doğru olduğunu, bir telefon numarası ile tek hesap açılabileceğini anladığını, verdiği telefon numarasını değiştiremeyeceğini, yeni bir telefon numarası ile yeni bir hesap açabileceğini, telefonunu değiştirerek yeni bir hesap açtığı takdirde eski hesabını kapatması gerektiğinin bilincinde olduğunu ve kapatmaz ise tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, kayıt olurken verdiği bilgilerin hatalı olmasından kaynaklanan kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararına olacak tüm yaşananlarda sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

b)    Kullanıcı, Uygulama aracılığıyla Manjo tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul eder. Kredi kartı ya da diğer ödeme araçlarına ilişkin bilgileri 3. kişiler ile paylaşmamak, bu bilgileri 3. kişiler tarafından kullanılan Uygulama’ya tanımlamamak Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. 

c)     Kullanıcı’nın Uygulama’yı kullandığı cihazını kaybetmesi veya cihazın çalınması halinde Manjo’ya bildirimde bulunması ve kartın kullanımına son vermesi gerekmektedir. 3. kişiler Uygulama’da tanımlı kart bilgilerine erişemezler ancak Uygulama’yı kullanarak Ürün siparişi ve ödemesi yapabilirler. Böyle bir durumdan Manjo sorumlu tutulamaz.

d)    Kullanıcı, siparişini hazırlayan veya hazırlanmasında katkısı olan 3. kişilere, Uygulama üzerinden bahşiş ödemesi yapmak istemesi halinde, ödeme sayfasında yer alan bahşiş tutarlarından birini seçerek ya da istediği tutarı girerek bahşiş ödemesini yapabilir. 

e)    Ürün, Kullanıcı’nın siparişini verdiği Üye İşyeri’nden teslim alınır. Kullanıcı’nın herhangi bir sebepten dolayı Ürün’ü teslim alamaması halinde Manjo, hiçbir sorumluluk kabul etmez ve hizmetini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilir. Bu nedenle, Kullanıcı’nın Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün Kullanıcı’nın kusurundan dolayı beklemiş olması ve/veya Ürün’ün teslim edilememesi nedeniyle Manjo’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Kullanıcı’ya aittir. Manjo, bu durumlarda Kullanıcı’ya hizmet vermeyi durdurabilir.

f)      Manjo’nun sunduğu hizmetten yararlanan Kullanıcı, Uygulama’yı hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve Uygulama dahilinde yaptığı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. Kullanıcı’nın Uygulama aracılığıyla ve/veya dahilinde, Koşullara ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle Manjo doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

g)     Kullanıcı, Uygulama’ya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı, diğer Kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi ve anılan kurallara uymadığı durumlarda Manjo’nun uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

h)    Kullanıcı, Uygulama’da yer alan hizmetleri kötüye kullanmamayı, Uygulama’yı kullanan diğer Kullanıcıların haklarını ihlal eden veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmamayı, diğer Kullanıcıların Uygulama deneyimini bozacak veya kötü etkileyecek herhangi bir davranışta bulunmamayı, diğer Kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka veya kanuna aykırı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, reklam satış veya promosyon yapmamayı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına veya uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren mesaj veya yorum göndermemeyi, Uygulama’ya eklenecek bilgilerin, mesaj veya yazışmaların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına aykırı olmamasını, aksi takdirde Manjo’nun Kullanıcı’nın hesabını limitleme veya kapatma hakkının bulunduğunu, verdiği herhangi bir zararın Kullanıcı tarafından karşılanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

i)      Kullanıcı, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca Uygulama üzerinden kesinlikle tütün mamulleri ve alkollü içecek satışı yapılmadığını, tütün mamulleri ve alkollü içecek temin etmemeyi ve Üye İşyeri’ne bu konuda talepte bulunmamayı, aksi takdirde üyeliğinin iptali ve Koşulların feshi ile sonuçlanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

j)      Kullanıcı, Manjo’nun Uygulama’da çerez ve diğer tanıma teknolojilerini kullanabileceğini, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

k)     Kullanıcı, kendi kullandığı cihazındaki arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, Uygulama’nın kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Manjo'dan tazminat talep etmemeyi kabul eder.

l)      Kullanıcı, Uygulama üzerinde verilen tüm siparişlerin, yapılan alışverişlerin kişisel kullanım ve tüketim amaçlı olarak son kullanıcıya yapıldığını, tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

m)   Kullanıcı, Ürün siparişi ve Manjo’nun sunduğu hizmetlere ilişkin tüm şikayetlerini Manjo’nun müşteri hizmetlerine info@manjo.app e-posta adresi üzerinden aktarabilir. 

 

5.2. Manjo’nun Hak ve Yükümlülükleri:

a)     Manjo sadece bir aracı olarak hareket eder ve bu nedenle Üye İşyeri tarafından sunulan ürün/hizmetlerin kalitesinden, doğru sağlanmasından ya da Üye İşyeri’nin Kullanıcı’ya Uygulama üzerinden sunduğu ürün/hizmetler nedeniyle vermiş olduğu zararın tazmininden sorumlu değildir. 

b)    Manjo üzerinden verilen yemek siparişlerinde, teslimat Üye İşyeri menülerinin sipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır. Manjo, ilgili Üye İşyeri’nde bulunmayan ürünlerin Kullanıcı’ya teslimini sağlayamayabilir. Ürünlerin Uygulamada teşhir edilmesi bunların Üye İşyeri’nin stoğunda bulunduğu anlamına gelmeyebilir. Ürünlerin Kullanıcı’ya teslim edilememesinde Manjo sorumlu değildir.

c)     Uygulama üzerinden satışa sunulan Üye İşyeri’ne ait ürün/hizmetlerin fiyat veya ürün özelliklerinde hata olması durumunda Manjo, Kullanıcı’yı bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir. Uygulama üzerinden Üye İşyeri’nin satışa sunduğu ürünlerin içeriğine dair doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair Manjo gerekli özeni gösterecektir ancak Üye İşyeri’nin sipariş içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan ve Üye İşyerlerinin sağladığı içerikten Manjo sorumlu değildir.

d)    Manjo, Uygulama içinde zamanla ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Koşulları feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.

e)    Manjo herhangi bir zamanda Uygulama’nın çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Uygulama’nın veya Online Ödeme Yöntemi kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Manjo’nun Kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu yoktur. Manjo, güvenlik şüphesi doğuran Kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların Online Ödeme Yöntemi aracılığı ile ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

f)      Manjo, Kullanıcıların Koşullara veya kurallara aykırı davrandığını fark ettiği takdirde gerekli müdahalelerde bulunma ve Kullanıcı’yı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahiptir.

g)     Kullanıcıların Uygulama’yı kullanırken ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Manjo ortamına eklediği dosyalar, gönderdiği kişisel bilgiler ve Üye İşyeri ile Kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Manjo bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu değildir. Manjo bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbesttir, ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleme ve imla hatalarını düzeltme hakkına sahiptir.

h)    Manjo, Kullanıcı’nın Uygulama dışındaki web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde Kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Manjo'nun sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.

i)      Kullanıcı, gerekli Ürünler hakkında sipariş öncesi teslimat, ödeme, iade ve cayma hakkı gibi konularda Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde detaylı olarak bilgilendirilecektir. 

j)      Manjo, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.

 

6. Sorumluluk Sınırlamaları

6.1. Manjo, kendi belirlediği ve Uygulama üzerinden sipariş verilebilen kapsama alanlarında teslimat yapmaktadır, Uygulama kapsamı içinde olmayan bölgelerden sorumlu değildir.

6.2. Kullanıcı’ya Uygulama üzerinden gösterilen teslimat süresi, Manjo’nun teslimatın gerçekleşmesini hedeflediği tahmini ve bağlayıcı olmayan bir süredir. Herhangi bir sebepten Ürün’ün hedeflenen süre içerisinde teslim edilememesinden Manjo sorumlu değildir. 

6.3. Bahşiş ödemeleri Kullanıcı memnuniyetine bağlıdır ve tamamıyla Kullanıcı’nın isteği üzerine uygulanır. Manjo, Kullanıcı’nın yaptığı bahşiş ödemeleri konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez ve iade işlemi gerçekleştirmez.

6.4. Manjo, Kullanıcı’dan kaynaklanan teknik aksaklıklar sebebiyle hizmetten faydalanılamaması durumunda yükümlülüklerini gerçekleştirememesi nedeniyle sorumlu tutulamayacak, veri kaybından sorumlu olmayacak ve kendisinden herhangi bir şekilde herhangi bir talepte bulunulmayacaktır.

6.5. Ürün siparişine ilişkin fiş veya fatura Üye İşyeri tarafından hazırlanarak sipariş ile birlikte Kullanıcı’ya teslim edilir. Manjo’nun fiş veya fatura teslimatı gibi herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

6.6. Manjo, Uygulama’nın kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Kullanıcıların, Üye İşyerlerinin reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.

6.7. Manjo, Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından, Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan Manjo sorumlu değildir.

6.8. Manjo, Kullanıcıların Uygulama’yı kullanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Manjo sorumlu tutulmayacaktır.

6.9. Manjo koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

 

7. Ödeme Koşulları

7.1. Manjo kredi kartlarının ilk altı hanesini sistemlerinde muhafaza etmektedir.

7.2. Online Ödeme Yöntemi kullanılarak verilen siparişlerde, Manjo, sipariş edilen Ürünlere ilişkin bedelleri Üye İşyerlerinin nam ve hesabına Kullanıcılardan tahsil etmek için Üye İşyerleri tarafından münhasır olarak yetkilendirilmiştir.

7.3. Ürün satış fiyatı, hizmet ücreti, teslimat masrafları, taşıma araçlarına ilişkin bedeller ve diğer her türlü vergi, resim, harç gibi ek ücretler, Kullanıcı’nın seçtiği kredi kartından veya diğer ödeme yöntemlerinden, sipariş verildiğinde tahsil edilecektir. 

7.4. Kullanıcı, Online Ödeme Yöntemi veya Üye İşyerlerinin Uygulama’da sunduğu diğer seçenekler ile fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ödeme yöntemiyle ödemesini gerçekleştirebilir.

7.5. Kullanıcı, Manjo’ya ödemeyi yaptığı anda ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olmaktadır. Ürün değişikliği olmadığı sürece, kendisinden sipariş teslimi esnasında veya sonrasında, bahşiş ödemesi haricinde herhangi bir ücret talep edilmez. 

7.6. Online Ödeme Yöntemi kapsamında kullanılan kredi kartının, kart hamili haricinde, bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

 

8. Ücret İadesi

8.1. Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere Kullanıcı’ya ücret iadesi ancak

·      Siparişin ilgili Üye İşyeri’ne iletilememesi veya Üye İşyeri’nin aşırı yoğunluk, elektrik arızası, kaza gibi haller nedeniyle siparişi hazırlayabilecek ya da teslim edebilecek durumda olmaması nedeniyle siparişin zorunlu iptali;

 

·      Üye İşyeri tarafından siparişin hazırlanmadığı veya siparişin hazırlanmış olmasına rağmen Üye İşyeri’nin iptal işlemini onaylamış olduğu hallerde Kullanıcı talebi üzerine siparişin iptali;

 

·      Siparişin bir kısmının veya tamamının Üye İşyeri’nde mevcut olmaması nedeniyle siparişin kısmen veya tamamen zorunlu iptali;

 

·      Sipariş edilen Ürün’den memnun kalınmaması nedeniyle ilgili Üye İşyeri’nin onayının alınmasının akabinde yapılan sipariş iptali; ve

 

·      Sipariş edilen Ürün’ün teslimatının gecikmesi durumunda ilgili Üye İşyeri’nin onayı üzerine yapılan iptal durumunda yapılacaktır.

 

8.2. Kullanıcı’ya yapılacak ücret iadelerinde, iptale konu siparişe ilişkin ilgili Üye İşyeri bir fiş veya fatura düzenlemiş ve bu Kullanıcı’ya teslim edilmiş ise, söz konusu fiş ya da faturanın Üye İşyeri görevlisi veya Manjo’ya iadesi gerekmektedir.

8.3. Online Ödeme Yöntemi dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış siparişlerde ücret iadesi, Manjo’nun bünyesinde bulundurduğu Üye İşyerleri tarafından doğrudan yapılmaktadır. Manjo, Üye İşyerleri tarafından yapılacak Ürün iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

8.4. Manjo, yalnızca kullanıcıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı (örneğin kullanıcının siparişi teslim almaması veya almaya çok geç gelmesi gibi) ücret iadesi yapmama hakkını saklı tutar.

 

9. Kişisel Verilerin Korunması

9.1. Manjo, kişisel verilerin korunmasına yüksek derecede önem vermektedir. Kullanıcı, Kişisel verilerine ilişkin düzenlemelere https://manjo.app internet sitesinden erişebilir veya info@manjo.app e-posta adresi üzerinden detaylı bilgi alabilir.

9.2. Kullanıcı, Uygulama’da oluşturulmuş her bir Kullanıcı için yalnızca bir adet telefon numarası tanımlanabileceğini, tanımlanan telefon numarasının değiştirilemeyeceğini, yeni bir telefon numarasının ancak Uygulama üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlatılabileceğini, kayıtlı telefon numarasıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu; kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3. Kullanıcı, Manjo’ya üye olurken Koşulları onaylamak ve üyelik sonrası Uygulama içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu Manjo ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, telefon numarası gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) ve buna ek olarak Kullanıcı Kişisel Verileri dışındaki sipariş bilgilerinin (sipariş verdikleri Üye İşyeri, sipariş verilen Ürün tipi, sipariş adedi, sipariş saati, sipariş verilen bölge gibi bilgiler) Uygulama üzerindeki tüm davranışları ve verilerinin (“Veri/ler”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, Manjo, Manjo iştirakleri ve iş ortakları tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenmesine, anonimleştirilerek kullanılmasına, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

 

10. Fikri Mülkiyet Hakları

10.1. Manjo'nun; Manjo hizmetleri, fikri mülkiyet hakları, Manjo ticari markaları, Manjo ticari görünümü veya Uygulama’nın tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları, her tür ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları münhasıran Manjo’ya aittir. 

10.2. Kullanıcı, Manjo hizmetlerini ve Manjo'nun yukarıda sayılan çalışmalarını ticari amaçla kullanamaz, çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türetilmiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

10.3. Kullanıcı, Uygulama dahilinde bulunan, Manjo ve/veya başka bir üçüncü kişilere ait resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını ve işlemeyeceğini kabul eder.

10.4. Manjo, Uygulama’ya eklenecek fotoğraflar ve yazışmalar fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü içeriği yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali haklarına sahiptir.

10.5. Manjo, Kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle Uygulama’ya yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya Manjo tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak üzere Uygulama’dan kaldırma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka Kullanıcılar veya Manjo tarafından kullanması halinde Kullanıcı, Manjo'dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.

 

11. Delil Sözleşmesi

Taraflar, Koşullardan doğabilecek her türlü ihtilafta Manjo’nun resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin, bilgisayar ve ses kayıtlarının, Manjo sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, siparişleri, yorum/değerlendirmeleri vb. bilgilerin, delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder. 

 

12. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi

12.1. Koşullar, Kullanıcı’nın Uygulama’yı açması ve/veya kullanması ve kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

12.2. Koşullar, Uygulama kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcı’ya Manjo tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

12.3. Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebilirler.

12.4. Koşulların feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

 

13. Muhtelif Hükümler

13.1. Koşulların herhangi bir hükmünün veya Koşullarda yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Koşulların geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

13.2. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Taraflar arasındaki her türlü uyuşmazlık ve/veya anlaşmazlıkta İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.